Onze missie en visie

Alles wat we doen staat in het teken van creëren en zelf maken. Daarom kozen we ook voor de naam De Zelfmakerij. ‘Zelf maken’ gaat verder dan alleen het maken van producten. Ook voor jezelf moet je er iets van maken. Alleen dan zal je waarde ervaren. Onze missie luidt dan ook als volgt:

Elke dag weer zetten we ons in om van De Zelfmakerij een plek te maken:

• Waar mensen graag willen zijn.
• Waar zoveel mogelijk zelfvoorzienend wordt geleefd, met behoud van comfort.
• Waar mensen ervaren dat werk lonend is.

Visie op dagbesteding

Ieder mens heeft recht op ontplooiing en een volwaardige plaats in de samenleving. Iedereen wil waardevol zijn. Wij vinden dat het hebben van werk daarbij een belangrijke rol speelt. Werk wat zingeving geeft. Waardoor je waarde ervaart. Waarin de keuze voor het positieve in ieder geval net zoveel oplevert als het negatieve.

Wij zijn er van overtuigd dat veel gedragsproblematiek voortkomt uit verveling, overvraging of het ontbreken van structuur voor de mensen. De activiteiten die onze doelgroep belangrijk vindt, worden op de streekboerderij van De Zelfmakerij aangeboden. Deze activiteiten zorgen ervoor dat de mensen plezier hebben, zich beloond voelen en zich waardevol voelen.

[naar boven]