Onze missie, visie en kernwaarden


Missie

Elke dag weer zetten we ons in om van de dagbesteding en beschermd wonen locatie een plek te maken waar zoveel mogelijk zelfvoorzienend wordt geleefd met behoud van comfort. Op deze plek kan je veilig in stabiliteit, geborgenheid en gelijkwaardigheid kan zijn.

Visie

Wij geloven erin dat ieder mens zich kan ontwikkelen: talenten ontdekken en benutten, belemmeringen wegnemen, kansen creëren. Wij geloven dat je pas kan ontwikkelen wanneer je je (innerlijk) veilig en rustig voelt. Hiervoor is echter wel stabiliteit, geborgenheid en gelijkwaardigheid nodig. Als aan deze randvoorwaarden niet wordt voldaan dan kan het gebeuren dat je vlucht (zoals demping), bevriest (in verlamming blijven) of in overcompenseren blijft waardoor je je niet kan ontwikkelen. Wij geloven dat ontplooiing het beste kan op een plek van rust, waar harmonie is tussen mens, natuur en economie.

Kernwaarden

De kernwaarden voor onze dienstverlening vormen de basis waaruit wij elke dag handelen.

Onze kernwaarden zijn:

Stabiliteit: Je hebt in je leven misschien voor langere tijd geen stabiele omgeving ervaren.
Dit heeft een negatieve invloed heeft op je kwaliteit van leven. Bij De Zelfmakerij creëren we stabiliteit (rust, reinheid, regelmaat) een situatie waarin de je tot rust kan komen en (weer) kan werken aan de eigen ontwikkeling.

  • We werken met vaste begeleiders. 1 vast gezicht. 1 aanspreekpunt. Je hebt een vaste begeleider.

Veiligheid: Je voelt je misschien kwetsbaar. Je ervaart problemen die je zonder ondersteuning het hoofd niet kunt bieden. Een veilige omgeving, zowel in fysieke als sociale opzicht is noodzakelijk om de problemen aan te kunnen pakken.

  • Met elkaar hebben we duidelijke regels afgestemd hoe we met elkaar omgaan.
  • Onze omgeving en producten waar we mee werken is/zijn veilig en worden regelmatig onderhouden en gecontroleerd.
  • We leven zoveel mogelijk zelfvoorzienend, met behoud van comfort.

Gelijkwaardigheid: Je voelt je soms kwetsbaar en bent afhankelijk van ondersteuning. Dat je afhankelijk bent van ondersteuning, wil niet zeggen dat je als mens niet gelijkwaardig bent aan je begeleider of andere medewerkers. Een gelijkwaardige relatie tussen jou en je begeleider biedt de meeste kans op een positieve ontwikkeling.

  • Je mag je actief uitspreken op De Zelfmakerij. Sterker nog dat stimuleren we alleen maar. Dagelijks, maar ook via medezeggenschapsavonden en evaluaties die we samen doen.
  • Begeleiders werken actief mee. Naast de client. Zo draagt bij de dagbesteding b.v. iedereen dezelfde overal. Omdat dat veiliger is, maar ook omdat dit de gelijkwaardigheid visueel maakt.

Geborgenheid: We vinden het belangrijk dat je je thuis voelt bij ons. Er wordt naar je omgekeken. En je wordt gemist als je er niet bent.

  • Mochten we een dag niets van je horen, dan bellen we of komen we langs om te vragen hoe het gaat en of je hulp nodig hebt.
  • Verjaardagen worden gevierd. Dat betekent dat er voor je gezongen wordt en dat je een cadeau ontvangt. Maar ook dat jij trakteert als je jarig bent. 😉
  • Als team staan we om je heen, om je te helpen en te ondersteunen.
[naar boven]